Scoutkåren Vasa Korsfarare      

Kåren grundades 2009 i och med att Scoutkåren Korsfararna och Vasa Korsfararflickor slogs ihop till en gemensam kår. Kåren ordnar egna program och veckomöten samt deltar i Finlands Svenska Scouters kurser och evenmang. Kåren deltar även i internationella scoutevenemang enligt medlemmarnas intresse.

Kåren är medlem Finlands Svenska Scouter (FiSSc) och är en förening som fungerar helt utifrån frivilligt arbete. Kåren har i dagens läge ca 140 medlemmar i åldrarna 7-55.

Kåren har även en egen Facebook sida för sina medlemmar och ett öppet instagramkonto (@vasakorsfarare) där vi publicerar bilder från mötesverksamhet och evenemang. 

 


Vuxen - bli scout! 

Har du varit scout som liten och tanken om att ta upp barndomshobbyn dykt upp? Eller har du länge velat bli scout men tänkt att du inte kan för att du är vuxen? Vuxna är mycket välkomna in i verksamheten och är en viktig resurs för att kårens verksamhet ska kunna fortsätta vara så bra som den är. Du behöver inte binda dig för något utan kan komma som du är och när det passar dig, och fungera som en hjälpande hand på läger, evenemang och även i veckoverksamheten. Ingen förhandskunskap behövs - learning by doing är en av scoutingens grundstenar. 

Kom och bekanta dig med våran kår på höststarterna eller ta kontakt med kårsekreteraren - Välkommen! 

Vad är scouting?

Scouting är världens största ungdomsorganisation, en hobby, en gemenskap, en möjlighet att utvecklas som ledare och människa.

Scoutingen samlar 65 000 finländska barn och unga och ledare - det gör scoutingen till Finlands största barn- och ungdomsorganisation. Scoutverksamheten sker i de lokala kårerna. På svenska scoutar ca. 5 000 personer och dessa finns i de 70 scoutkårer som är medlemmar i Finlands Svenska Scouter (FiSSc).

Scoutingen är en politiskt obunden rörelse, som är öppen för alla oberoende relgion, bekännelse eller etnisk tillhörighet.


Bli scout!

Scouterna gör unga redo för livet genom spännande äventyr och nya utmaningar. Scouting är vänner, gemenskap, verksamhet ute och inne och att lära sig nytt genom att göra själv. Välkommen med i vår verksamhet!

Intresserad av att delta i Vasa Korsfarares verksamhet? Kontaktinformation finns här.

VEM KAN BLI SCOUT? Vem som helst kan bli scout men kåren tar in medlemmar från 8 år och uppåt, vuxna är också såklart hjärtligt välkomna med i verksamheten.