Scoutkåren Vasa Korsfarare r.f (SVK)

Scoutkåren Vasa Korsfarare är en kår med 9 år på nacken, men våra traditioner går långt tillbaka från syskonkårerna Scoutkåren Korsfararna och Korsfararflickorna som år 2009 bildade dagens korsfararkår. Vi är idag ca 140 medlemmar fördelade på 12 patruller.

Grundstenen i vår kår är patrullverksamheten. Grupper på 5-10 scouter med 1-4 unga ledare träffas en gång i veckan för att lära sig nya saker. Utöver veckoverksamheten kan patrullerna göra utflykter, hajker, förläggningar och vandringar.

Kåren ordnar också varje år några kårevenemang där scouterna kan delta, antingen som patrull eller som individuella scouter. Vi har vår Alskat-förläggning på våren med traditionell patrullrådighetstävling och numera också en hösthajk eller vandring där utelivet ligger i fokus. Kåren håller gemensam våravslutning och julfest. Då dubbas de scouter som deltagit i verksamheten under terminen. En dubbning är ett högtidligt tillfälle att få sina märken.

Scoutmärkena idag är många och kan verka snåriga att förstå sig på. Här hittar du information om hur märkena skall sys fast på en skjorta. Om du inte har en scoutskjorta kan du sy fast märkena på en vanlig blå collage eller bara spara dem. Du behöver inte alls köpa en skjorta innan du blir lite äldre och vet att du vill fortsätta med scoutingen.

Vi följer Finlands Scouters program som är uppdelat i olika åldersgrupper. Läs mera om åldersgrupperna under fliken Åldersgrupper. Varje patrull jobbar individuellt med programmet så veckoverksamheten kan se lite olika ut i de olika patrullerna. Målet är dock det samma för alla, en bra och rolig verksamhet som fokuserar på learning-by-doing, gemenskap och hjälpsamhet.